www.vios-club.com

 
อุปกรณ์ สินค้าตกแต่ง ประดับยนต์ จากร้านค้าที่น่าสนใจ ของวีออสคลับ

ติดต่อโฆษณา webmaster@vios-club.com

ท่อ VCE ทำให้ Vios ของคุณพุ่งกว่าเดิม /กราฟ Dyno Test1,2

บอร์ดนี้สำหรับ ซื้อ/ขาย อุปกรณ์ ร้านประดับยนต์ ของตกแต่งรถทั่วไป

Moderator: 000

Re: ท่อ VCE ทำให้ Vios ของคุณพุ่งกว่าเดิม /กราฟ Dyno Test1,2

Postby phorn_ » Sun Nov 23, 2014 2:45 pm

ให้พรุ่งนี้อีกวันสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดครับ

___________________________

Image
Image
ให้นึกถึงเรื่องระบบไอดี ซึ่งก็ต้องเป็นระบบแปรผันเช่นกัน รถบางคันมีระบบวาริเอเบิล ตามหลักวิศวกรรม แต่ละรอบเครื่องยนต์ต้องการความยาวท่อไอดีไม่เท่ากัน รอบสูงต้องการท่อไอดีสั้น รอบต่ำต้องการท่อไอดียาว

กรองอากาศก็เช่นกัน ถ้าโล่งมากจะดีที่รอบกลางและรอบสูง ไม่โล่งเท่าไหร่ดีต่อรอบต่ำ
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Postby phorn_ » Mon Nov 24, 2014 9:10 am

Image


Pajerosport 2.5 178 HP

ไม่ใช่ไม่แรง แต่แรงครับ แต่ปัญหาคือรอบเครื่องต่ำๆ แรงบิดจะไม่เยอะ ใช้มาประมาณสี่ห้าหมื่นโล ประสบปัญหาเวลาคิ๊กดาวน์จะรอๆ เวลาเร่งแซงจะไม่ค่อยทันใจ

แก้ปัญหาหลายครั้ง (ให้ที่ศูนย์แก้ปัญหาให้หลายครั้งไม่สำเร็จ)

จนมาติดตั้งเพิ่มท่อ VCE ก็ดีขึ้น รอบต่ำมาทันใจขึ้น นำรถไปใส่ล้อใหญ่ขึ้นเพื่อความสวยงามจึงมาเพิ่มเป็น VCE Ultra จึงรู้ว่าตอบโจทย์อย่างแท้จริง (VCE Ultra แรงขึ้นมากกว่า 1 เกียร์ /ที่แน่ๆ คือมาเต็มๆ 1 เกียร์แน่นอนครับ)

_________________

พรุ่งนี้ราคาปกติครับ (จากนั้นอีกไม่นานจะปรับราคาอีกครั้งครับ) / พี่พรท่อ VCE 0851423903
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Postby phorn_ » Tue Nov 25, 2014 8:40 am

สวัสดีเช้าวันอังคารครับ

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระประจำ วันอังคาร
หรือบางทีก็เรียก ปางปรินิพพาน เป็น พุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงที่ระหว่าง ต้นรังคู่หนึ่ง แล้วทรงประทับบรรมทมแบบสีหไสยา ตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก แต่ก็ยังได้โปรดสุภัททะปริพาชกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าถึงปางนี้อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อทรงโปรด “ อสุรินทราหู ” หรือ “ พระราหู ” ด้วยอิริยาบทแบบสีหไสยานี้ กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร อสุรินทราหู ผู้ครองอสูรพิภพ ได้สดับคำสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณของพระบรมศาสดาจากสำนักเทพยดาทั้งหลาย ก็มีความปรารถนาอยากจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง แต่ก็คิดคำนึงไปเองว่า พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ดังนั้น คงต้องมีพระวรกายที่เล็ก หากตนจะไปเฝ้าก็จะต้องก้มมองเป็นความลำบากมาก อีกทั้งตนก็ไม่เคยก้มเศียรให้ใคร คิดแล้วก็ไม่ไปเฝ้า ต่อมาได้ยินพวกเทวดาสรรเสริญพระพุทธองค์อีก ก็เกิดความอยากไปเฝ้าอีก จึงวันหนึ่งได้ตั้งใจไปเฝ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยญาณ รวมทั้งทราบถึงความในใจของอสุรินทราหู จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตกว่ากายของอสุริทราหูหลายเท่าขณะเสด็จบรรทมรอรับ ดังนั้น เมื่อมาเข้าเฝ้า แทนที่อสุรินทราหูจะต้องก้มมอง กลับต้องแหงนหน้าดูพระพุทธองค์ จึงเกิดความอัศจรรย์ใจยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า ข่าวลือหรือเรื่องใดๆหากไม่เห็นด้วยตนเอง หรือยังไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ ก็ไม่ควรติชมไปก่อน อีกทั้งได้พาอสุรินทราหูไปเที่ยวพรหมโลก ได้เห็นบรรดาพรหมที่มาเฝ้ามีร่างกายใหญ่โตกว่าตนทั้งสิ้น แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีพระวรกายใหญ่กว่าพรหมเหล่านั้นอีก อสุรินทราหูจึงลดทิฐิและหันมาเลื่อมใสในพระบรมศาสดา

Reclining Buddha
Left arm along the body, right arm serves as a pillow with the hand supporting the head.
Story : The giant Asurindarahu wanted to see the Buddha, but was reluctant to bow before him. The Buddha, while lying down, presented himself as much larger than the giant. He then showed him the realm of heaven with heavenly figures all larger than the giant. After all this, Asurindarahu, the giant, was humbled, and made his obeisance to the Buddha before leaving.

วันอังคาร มีดาวอังคารที่มีอิทธิพลต่อชะตา จัดเป็นดาวฆาตหรือดาวมรณะ และยังเป็นดาวเกี่ยวกับสงคราม อุบัติเหตุ ดังนั้น การจัดปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพานประจำวันนี้ จึงเหมือนเตือนสติให้คนวันนี้ดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ไปก่อเหตุกับใคร อีกทั้งวันที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นวันอังคาร และพระปางนี้ยังมีเรื่องที่ทรง “ โปรดพระราหู ” อันน่าจะหมายรวมถึงการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบ ที่เป็นลักษณะของราหูด้วย
คาถาบูชาพระประจำวันนี้ได้แก่
“ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ”
สวด ๘ จบตามกำลังวันอังคาร

สังโยชน์ ๑๐ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมหรือสิ่งที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์, สิ่งที่ผูกมัด ร้อยรัดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผูกติดอยู่กับความทุกข์ทําให้ไม่สามารถสลัดหลุดออกมาได้ อันมี ๑๐ ประการ คือ
๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจิกิจฉา
๓. สีลัพพตปรามาส
๔. กามราคะ
๕. ปฏิฆะ
๖. รูปราคะ
๗. อรูปราคะ
๘. มานะ
๙. อุทธัจจะ
๑๐. อวิชชา


http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/2013-07-01-03-11-16/2013-08-07-06-46-24/item/พระพุทธรูปประจำวันเกิด
___________________________


เอาของดีมาฝากครับ (ได้มาจากเพื่อน) สำหรับท่านที่นับถือศานาอื่นก็ให้ยึดมั่นทำดีต่อไป จงอดทนแม้ผลดีจะเกิดช้าหน่อยครับ/ พี่พรท่อ VCE 0851423903 ไลน์ ไอดี phorn_
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Postby phorn_ » Wed Nov 26, 2014 9:36 am

phorn_ wrote:Image


Pajerosport 2.5 178 HP

ไม่ใช่ไม่แรง แต่แรงครับ แต่ปัญหาคือรอบเครื่องต่ำๆ แรงบิดจะไม่เยอะ ใช้มาประมาณสี่ห้าหมื่นโล ประสบปัญหาเวลาคิ๊กดาวน์จะรอๆ เวลาเร่งแซงจะไม่ค่อยทันใจ

แก้ปัญหาหลายครั้ง (ให้ที่ศูนย์แก้ปัญหาให้หลายครั้งไม่สำเร็จ)

จนมาติดตั้งเพิ่มท่อ VCE ก็ดีขึ้น รอบต่ำมาทันใจขึ้น นำรถไปใส่ล้อใหญ่ขึ้นเพื่อความสวยงามจึงมาเพิ่มเป็น VCE Ultra จึงรู้ว่าตอบโจทย์อย่างแท้จริง (VCE Ultra แรงขึ้นมากกว่า 1 เกียร์ /ที่แน่ๆ คือมาเต็มๆ 1 เกียร์แน่นอนครับ)

_________________

พรุ่งนี้ราคาปกติครับ (จากนั้นอีกไม่นานจะปรับราคาอีกครั้งครับ) / พี่พรท่อ VCE 0851423903
แรงขึ้น 1 เกึยร์หมายถึง ภายหลังติดตั้ง เกียร์ 1 แรงกว่าเกียร์ 1 เดิม เกียร์ 2 แรงกว่าเกียร์ 2 เดิม เกียร์ 3 แรงกว่าเกียร์ 3 เดิม ...
แต่ละเกียร์จะมีแรงบิดเพิ่มเป็นช่วงกว้างขึ้นทำให้ลื่นไหลสมูท หนึบกระฉับกระฉับกระเฉงขึ้น

______________________

Image


Honda Freed
เหมือนรถหลายๆ รุ่นที่รอบต่ำๆ แรงบิดไม่ค่อยดี ทำให้เวลาขึ้นทางชันจะขับยาก (ต้องเร่งส่งเยอะๆ) อาจจะไหลหรือมีปัญหาในเวลาออกตัวด้วยรอบต่ำ (ทำให้คอนโทรลยาก) มาเพิ่มท่อ VCE เพิ่มแรงบิดได้ตั้งแต่รอบต่ำๆ (เพิ่มได้ตั้งแต่รอบเดินเบาขึ้นไป) ทั้งแรงขึ้น (ทำให้คอนโทรลรถได้ง่ายขึ้น) ที่รอบต่ำและรอบกลาง (และปลายจัดขึ้นด้วย) พร้อมเพิ่มการประหยัดเชื้อเพลิงขึ้น 1-2 กิโลเมตรต่อลิตร
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Postby phorn_ » Thu Nov 27, 2014 11:34 am

Triton 2.4

Image

กรณีรถเกียร์ MT ถ้าจะขับรถให้ราบรื่น แต่ละเกียร์จะต้องลากรอบให้สัมพันธ์กัน (จะต้องลากรอบให้ยาวพอและต้องรีบเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่แรงบิดจะลด จะรีบผ่อนคันเร่งก็ไม่ได้เดี๋ยวแรงในต้นเกียร์ต่อไปจะไม่พอ อัตราเร่งก็จะตกๆ)

คราวนี้เมื่อเพิ่มท่อ VCE (เข้าไปเฉยๆ หลังแคท) ท่อ VCE ที่ปรับขนาดรูท่อได้ตามรอบเครื่อง ทำให้ได้แรงบิดเพิ่มในแต่ละรอบเครื่อง

ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงขึ้นไปในรอบเครื่องที่ต่ำกว่าเดิมโดยยังคงมีความราบรื่นต่อเนื่องในระหว่างเกียร์ (ราบรื่นเพราะแรงบิดยังสูงกว่าเดิม ณ. รอบเครื่องนั้น ประกอบกับจังหวะที่ถอนคันเร่งแรงบิดจะยังไม่วูบลงทันที ลิ้นจะไม่ตกทันทีแต่จะค่อยๆ ตกลงไป ทำให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนเกียร์ยืดออกไปได้มากขึ้น) ทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นได้เร็ว (โดยยังคงมีอัตราเร่งที่ดีและต่อเนื่อง) ก็จะทำให้ประหยัดขึ้นอีกโสตหนึ่ง เพราะเกียร์ที่สูงขึ้นอัตราทดจะต่ำกว่าเกียร์ที่ต่ำลงมา

อันนี้จึงชัดเจนสำหรับท่านที่ต้องการขับรถให้ลื่นไหลขึ้นและประหยัดขึ้น (ครั้นอยากจะขับให้พุ่งให้ปรู๊ดปร๊าดมากกว่าเดิมก็ทำได้ /เพราะเมื่อเพิ่มท่อ VCE เข้าไป แรงบิดจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่รอบเดินเบา และแต่ละเกียร์จะลากรอบได้ยาวขึ้นแรงบิดเพิ่มเป็นช่วงกว้างขึ้นไม่หมดง่ายๆ / จึงตอบสนองได้ดั่งใจ)
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Postby phorn_ » Fri Nov 28, 2014 10:05 am

Image

ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สำหรับท่านที่สั่งท่อไปติดตั้งเอง มีคู่มือและที่ตัวท่อจะเขียนบอกทางเข้าออกไว้ด้วย (มีแถบสแตนเลสบอกตำแหน่งด้านล่างสุดของท่อ)

______________________Image


Chevy Aveo 1.4AT (เดิมๆ จะอืดมากช่วงรอบเครื่องต่ำๆ มาเพิ่มท่อ VCE รุ่นปกติก่อนเพื่อเพิ่มอัตราเร่งช่วงรอบต่ำให้ดีขึ้น ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ /เจ้าของ (น่าจะเป็นแพทย์อะไรสักอย่าง) บอกไม่ไหวแม้วันๆ จะขับแค่ไม่กี่กิโล)

Image

////////////
เกียร์ AT เพิ่มท่อ VCE เข้าไปเฉยๆ (ไม่เลือกยี่ห้อรถ ไม่เลือกรุ่น ไม่เลือกเชื้อเพลิง) จะเพิ่มแรงบิดตั้งแต่รอบเดินเบาขึ้นไป ถ้าขับแบบเรื่อยๆ แรงบิดที่ดีขึ้นทำให้ออกตัวด้วยรอบต่ำๆ มีแรงฉุดมากขึ้น (คันเร่งจะตอบสนองทันใจขึ้น) จะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบต่ำกว่าเดิม เปลี่ยนไวขึ้น (ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง) ถ้าขับแบบเร่งกดเต็มจะเพิ่มการลากเกียร์ให้ดีขึ้น (ประมาณ 400 รอบ) จัดทั้งปลาย จัดทั้งต้น ต้องท่อ VCE ลิ้นแปรผันเท่านั้นครับ /พี่พร ท่อ VCE 0851423903
phorn_ Offline

นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 697
Joined: Mon Mar 23, 2009 12:59 pm


Previous

Return to ซื้อ/ขาย อุปกรณ์ ประดับยนต์

Who is online

Users browsing this forum: angel003, art111, asse03, Bing [Bot], Google [Bot], Jdays, jim_, korran, meand169, minda12, OobankoO, pao_napat, Pure_Light, SkyDrive, supermanarm, tds, Yahoo [Bot] and 76 guests