www.vios-club.com

 VVT-i คืออะไร แล้วมันดียังไง ? มาดูกัน

ข้อมูลด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษารถ วิธีการปรับแต่งรถ วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
VVT-i คืออะไร แล้วมันดียังไง ? มาดูกัน

Postby jiraw » Sun Jul 08, 2007 9:41 am

VVT-I : VARIABLE VALVE TIMING-INTELLIGENCE หนึ่งในระบบแปรผันการเปิด-ปิดวาล์ว เพื่อให้เกิดกำลังสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว้าง และมีการตอบสนองดีทุกความเร็วรอบของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ใช้กันทั่วไป มีการทำงานแบ่งเป็น 4 จังหวะ ดูด-อัด-ระเบิด-คาย โดยการหายใจเข้าในจังหวะดูดและการหายใจออกในจังหวะคายของเครื่อ งยนต์ ทำโดยผ่านตัววาล์วไอดีและไอเสีย ซึ่งมีการควบคุมการเปิด-เปิดด้วยลูกเบี้ยวบนแคมชาฟต์ (เพลาราวลิ้น) ทำหน้าที่กำหนดให้มีช่วงระยะเวลา ความนาน และระยะยกของการเปิดวาล์วตามที่ออกแบบไว้

รอบการหมุนของเครื่องยนต์ที่เป็นช่วงกว้างตั้งแต่รอบเดินเบาเกื อบ 1,000 รอบต่อนาที สูงขึ้นไปจนถึงจรดแถบแดงแถวๆ 6,000-7,000 รอบต่อนาที แท้จริงแล้วในแต่ละรอบย่อมต้องการให้หายใจด้วยการเปิดวาล์วที่เ ริ่มเปิด ความนาน และระยะยกไม่เท่ากัน

แต่ในเมื่อต้องใช้ลูกเบี้ยวบนตัวแคมชาฟต์เป็นตัวกด ในเครื่องยนต์ทั่วไปจึงมีรอบเครื่องยนต์อยู่ช่วงเดียวเป็นช่วงแ คบๆ ที่เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีที่สุด มีกำลังตอบสนองดีและใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่า แต่ในช่วงรอบเครื่องยนต์ต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วงนั้น ความสมบูรณ์จะลดลงไป ไม่ใช่เครื่องยนต์จะดับหรือทำงานไม่ได้ แต่ทำได้ไม่ดีเท่ากับช่วงที่วาล์วซึ่งเปิดโดยแคมชาฟต์ทำให้เครื ่องยนต์หายใจได้เหมาะสมที่สุด


ลองนึกเปรียบเทียบง่ายๆ กับคนใน 3 ลักษณะ คือ 1.นั่งเฉยๆ 2.วิ่งเหยาะๆ 3.วิ่งเร็ว ถ้ามีการหายใจด้วยความถี่หรือความแรงเท่าเดิมตลอด ก็ต้องมีแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นที่หายใจพอดีกับการใช้แรงใน 3 ลักษณะนั้น หากหายใจถี่หรือนาน แต่นั่งอยู่เฉยๆ ก็ไม่พอดี เพราะไม่ได้ออกแรง แต่ถ้าวิ่งเร็วๆ แล้วหายใจช้าหรือนิดเดียวคล้ายกับตอนที่นั่งเฉยๆ ก็ไม่มีแรงวิ่ง เพราะหายใจไม่ทันได้อากาศไม่พอกับกำลังงานที่ต้องใช้

ในเมื่อคนยังจำเป็นต้องแปรผันการหายใจให้เหมาะกับการออกแรงในขณ ะนั้น เครื่องยนต์มี่มีรอบการทำงานตั้งแต่เกือบ 1,000 รอบต่อนาทีไปจนถึงแถวๆ 6,000-7,000 รอบต่อนาที ถ้าจะให้ได้ความสมบูรณ์ในการหายใจเพื่อให้ได้ผลออกมาที่ดี ก็จำเป็นต้องมีการแปรผันการหายใจ (หรือการเปิดวาล์วนั่นเอง)ให้เหมาะสมกับรอบของเครื่องยนต์ในแต่ ละช่วงการทำงาน

ในรอบต่ำไม่ต้องผลิตกำลังมาก ก็หายใจแบบหนึ่ง รอบปานกลางหรือเร่งฉับพลันต้องการกำลังมาก ก็หายใจแบบหนึ่ง และรอบจัดก็หายใจอีกแบบหนึ่ง วิศวกรเครื่องยนต์ทั่วโลกทราบดีว่า ถ้าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาก็จำเป็นต้องทำใจเลือกแคมชาฟต์ที่มีลู กเบี้ยวเปิดวาล์วที่เหมาะสมในช่วงรอบใดรอบหนึ่ง เช่น จะทำเครื่องยนต์รอบจัดหรือรถแข่งก็เลือกแคมชาฟต์แบบหนึ่ง หากจะทำเครื่องยนต์รอบต่ำใช้งานทั่วไปขับคลานๆ ก็เลือกแคมชาฟต์แบบหนึ่ง ต้องยอมได้อย่างเสียอย่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงเห็นว่าเครื่องยนต์ทั่วไปจะมีบุคลิกตายตัว คือ เครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้งานทั่วไป ขับรอบต่ำถึงปานกลางจะได้กำลังดี แต่เมื่อต้องการเน้นสมรรถนะโดยเร่งรอบเครื่องยนต์สูงๆ ก็จะไม่แรงสะใจ หรือเครื่องยนต์ในรถสปอร์ตพันธ์แท้แรงจัดในรอบสูง แต่พอขับคลานๆ ในรอบต่ำก็ไม่ค่อยมีแรง เมื่อเร่งรอบเครื่องยนต์ก็มีอาการรอบรอบตอบสนองช้า จนกว่าจะไต่ไปอยู่รอบสูงและก็ต้องเลี้ยงรอบไว้อย่างนั้น ตกมารอบต่ำเมื่อไรเรี่ยวแรงก็ถดถอย ตามที่เห็นในกราฟแสดงแรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์ทั่วไป มักจะเป็นเปลายที่มีทรงคล้ายภูเขา คือ ไต่ขึ้นไปเป็นยอดเขาแล้วมียอดแหลมนิดเดียวก็วูบลงมาอีกด้าน ไม่ใช่ยอดเขาหัวตัดที่มีกำลังสูงในช่วงรอบกว้าง

วิศวกรเครื่องยนต์มีความฝันก็คือ จะทำอย่างไรให้เครื่องยนต์มีกำลังสูงในช่วงรอบกว้างกว่าที่คุ้น เคยกัน กราฟแรงม้าแรงบิดเป็นภูเขาหัวตัด มีแรงดีในช่วงรอบกว้างๆ เหมือนมีแคมชาฟต์หลายแท่งสลับกันทำงานในแต่ละรอบเครื่องยนต์ เปลี่ยนแท่งแคมชาฟต์ได้อย่างฉับไว ความเป็นจริงไม่มีทางเลยที่จะสลับหลายแท่งแคมชาฟต์ในแต่ละรอบเค รื่องยนต์ได้ เพราะรอบเครื่องยนต์หมุนเร็วหลายพันรอบต่อนาทีและเปลี่ยนแปลงเร ็วมากขึ้นลงหลายพันรอบในช่วงไม่กี่วินาที

คำตอบ คือ ต้องทำให้เครื่องยนต์มีการแปรผันการหายใจโดยเฉพาะการหายใจเข้าผ ่านวาล์วไอดี ให้เปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบเครื่องยนต์ได้คล้ายคนที่นั่งเฉยๆ ก็หายใจธรรมดา แต่พอวิ่งเหยาะๆ ก็หายใจถี่ขึ้น และเปลี่ยนไปหายใจทั้งถี่ทั้งแรงเมื่อวิ่งเร็วๆ การแปรผันการเปิดวาล์วมีหนึ่งในวิธีที่สามารถทำได้และเห็นผล ชัดเจนต้องทำที่แคมชาฟต์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ในทางกลไกโดยตรงที่จะสั่งให้วาล์ว เปิด-ปิด โดยมีการคิดค้นหลายวิธีที่จะแปรผันการเปิดวาล์วโดยทำกันที่แคมช าฟต์

1 ในวิธีนั้น คือ การใช้แคมชาฟต์และลูกเบี้ยวเหมือนปกติ แต่ไปเพิ่มอุปกรณ์พิเศษที่หัวด้านหน้าสุดของแคมชาฟต์ ทำหน้าที่เยื้องไปมาแปรผันกับตำแหน่งของข้อเหวี่ยง ให้แคมชาฟต์เริ่มเปิดวาล์วก่อนหรือล่าช้าไปจากปกติให้เหมาะสมกั บรอบสูงรอบต่ำของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดวาล์วปกติที่ต้องสัมพันธ์กับตำแหน่ง ของข้อเหวี่ยง การเยื้องหรือแปรผันช่วงเวลาด้วยชุดหัวแคมชาฟต์แบบพิเศษนี้ จะถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับข้อมูลและสถานะต่างๆ ของเครื่องยนต์และรถยนต์มาประมวลผล แล้วสั่งให้หัวแคมชาฟต์เกิดการเยื้องไปมาอย่างฉับไว แปรผันอย่างเหมาะสมตามรอบของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลาโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบ VVT-i ของโตโยต้า

ผู้ขับจะไม่ทราบอาการเปลี่ยนแปลงนั้นเลย รอบเครื่องยนต์ไม่มีกระตุก การตอบสนองของกำลังเครื่องยนต์ดีเยี่ยมโดยที่ไม่มีอาการกระชาก ไอเสียสะอาดมลพิษต่ำ แม้แต่จ้องมองรอบของเครื่องยนต์บนมาตรวัด ก็จะไม่ทราบถึงการแปรผันการเปิดวาล์วนั้นเลย ทุกอย่างเป็นไปอย่างนุ่มนวลและทำงานอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ผู้ขับไม่ต้องกดปุ่มปรับเปลี่ยน ไม่ต้องสั่งงาน เพราะระบบควบคุมจะทำเองทั้งหมด

การแปรผันการเปิด-ปิดวาล์วไอดี ในการหายใจเข้าของเครื่องยนต์ มีความจำเป็นมากกว่าด้านวาล์วไอเสียที่หายใจออก ซึ่งไอเสียจะมีแรงดันไหลออกไปเองเป็นส่วนใหญ่ ระบบนี้จึงมักจะใช้กับชุดวาล์วไอดีเท่านั้น โดยจะเป็นการแปรผันเฉพาะช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นเปิดไล่ไปจนถึงปิ ด โดยความนานและระยะยกของการเปิดวาล์วยังเท่าเดิม เพราะใช้ลูกเบี้ยวเดิมชุดเดียว แต่มีหัวแคมชาฟต์แบบพิเศษที่เยื้องไปมาได้ ซึ่งก็เหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้ว

นอกจากนั้นโตโยต้า ยังมีระบบที่เหนือชั้นขึ้นไปอีก คือ ระบบ VVTL-i = VARIABLE
VALVE TIMING AND LIFT-INTELLIGENCE คือ แท่งแคมชาฟต์จะมีลูกเบี้ยวเพิ่มขึ้น และมีระบบกระเดื่องกดวาล์วแบบพิเศษเพิ่มขึ้นมา คอยสลับชุดลูกเบี้ยวใช้งานในแต่ละรอบ ในช่วงเครื่องยนต์หมุนรอบต่ำถึงปานกลางใช้ลูกเบี้ยวชุดหนึ่ง พอเข้าสู่ช่วงรอบสูงก็สลับกระเดื่องไปใช้ลูกเบี้ยวอีกชุดหนึ่งใ นการเปิดวาล์ว ใช้ในรถสปอร์ต เช่น เซลิก้า

เปรียบเทียบกับระบบอื่น

ระบบแปรผันการเปิดวาล์ว แยกได้เป็น 3 แบบหลัก ไล่จากความยุ่งยากและผลที่ได้จากได้ผลดีน้อยไปมาก คือ
1. แปรผันช่วงเวลา แต่ความนานและระยะยกเท่าเดิม ใช้ลูกเบี้ยวเดิม โดยไปเยื้องกันที่หัวแคมชาฟต์ เช่น VVT-i, VANOS
2. แปรผันทั้งหมด ทั้งช่วงเวลา ความนาน และระยะยก โดยเปลี่ยนลูกเบี้ยวไปเลย ใช้ระบบกระเดื่องพิเศษคอยสลับลูกเบี้ยว เช่น VTEC, MIVEC
3. แปรผันทั้งหมดและเยื้องช่วงเวลา นำแบบ 1 ทำงานร่วมกับแบบ 2 คือ เยื้องที่หัวแคมชาฟต์และสลับลูกเบี้ยวด้วยกระเดื่องพิเศษ เช่น i-VTEC, VVTL-i
ระบบ VVT-i จัดอยู่ในแบบแรก คือ เยื้องที่หัวแคมชาฟต์เท่านั้น ให้ผลดีน้อยที่สุดใน 3 แบบ แต่ก็มีความยุ่งยากน้อยที่สุด และมีหลายยี่ห้อนิยมใช้ เพราะความง่ายแต่ได้ผลดีพอสมควรนั่นเอง

สรุปง่ายๆ กับการแปรผันการเปิด-ปิดวาล์ว ก็เหมือนคนที่หายใจได้หลายแบบในแต่ละสภาวะที่แตกต่างกัน ทำให้เครื่องยนต์ได้ความสมบูรณ์ในการทำงานทุกช่วงนั่นเอง แต่มีหลายรูปแบบการทำงาน ไม่ใช่เห็นว่าแปรผันได้แล้วจะดีเท่ากันหมดต้องดูว่าแปรผันแบบใด แค่ไหน
VVT-I (Variable Valve Timing
jiraw Offline


User avatar
Administrator
Administrator
 
Posts: 3717
Joined: Tue Jun 07, 2005 12:00 am
Location:


Postby san69 » Mon Jul 09, 2007 7:57 pm

รูปการทำงานของ vvti
san69 Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3106
Joined: Thu Jan 11, 2007 12:00 am
Location: เมืองสระบุรี...ครับผม


Postby damnboiz » Mon Jul 09, 2007 10:08 pm

ได้รับความรู้ไปเต็มๆเลย ^^
damnboiz Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3501
Joined: Fri Oct 27, 2006 12:00 am


Postby TRD_speed » Wed Jul 11, 2007 9:38 am

ขอบคุณมากคร้าบที่ให้ความรู้ จะได้ไปกดกันให้มันไปเลย
TRD_speed Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1575
Joined: Wed Jul 04, 2007 11:28 am
Location: Saturday Zone & Subcentral


Postby joebulk » Fri Jul 13, 2007 10:29 am

ขอบคุงค๊าบ ได่ความรู้มากเลย ค๊าบ
joebulk Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
 
Posts: 106
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:00 am
Location: นครเชียงใหม่ [ Northern Zone ]


Postby iceman » Thu Jul 19, 2007 2:15 am

มิ น่า ล่ะ เพื่อนผม ที่อยู่คลับแอคคอร์ด มันถึง้ทา บ่อยๆ ก็เรามันยังไม่ขั้น V-tech นี้เนอะ อิอิ ขอบคุณสำหรับความรู้คับ พี่ไมค์
iceman Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
 
Posts: 209
Joined: Mon Aug 07, 2006 12:00 am
Location: สระบุรี - คลอง 6


Postby ปังปอนด์VIOS(S) » Fri Jul 27, 2007 12:07 am

อ่านแล้วภูมิใจกับเจ้า VIOS ขึ้นอีกมากมายเลยครับ (จากที่จะปลื้มจนนอนกอดแล้วเนี่ย) :D
ปังปอนด์VIOS(S) Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1590
Joined: Fri Jul 20, 2007 10:48 pm
Location: อยู่ในใจ คือความแรง


Postby photosik » Wed Aug 01, 2007 2:26 am

เมื่อไหร่ Vios จะีรุ่น VVTL-i มั๊งน้อ
photosik Offline


User avatar
รัฐมนตรีฯ
รัฐมนตรีฯ
 
Posts: 17846
Joined: Tue Jun 27, 2006 12:00 am
Location: group J by >>> [J/A\P] ----------> Jingjits Auto's Provider / Jit Auto Frame //


Postby tkucsc » Mon Aug 13, 2007 4:56 pm

สุดยอดจริง ๆ คร้าบบบบบ
tkucsc Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
 
Posts: 104
Joined: Tue Jul 24, 2007 9:53 am


Postby วุฒิ » Wed Aug 15, 2007 11:48 am

:) ความรู้เพิ่มอีกแล้ว แต่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ แบบว่าไม่รู้จริงๆเลยสอบถามนะครับ เอาเป็นว่าสมมุตินะครับ ถ้าจะเฟืองที่ทำงานยกวาล์ว ตัวนี้เสีย รถสามารถขับต่อไปได้หรือเปล่าครับ แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับระบบอื่นๆ ตามมาหรือไม่ครับ :?
วุฒิ Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 5
นักโพสไฟแรง # 5
 
Posts: 2638
Joined: Fri Feb 03, 2006 12:00 am
Location: ถนน นวมินทร์ หน้าปากซอยมี seven


Postby TuaLek » Thu Sep 27, 2007 3:30 pm

สุดยอดจริง ๆ
TuaLek Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 14
Joined: Mon Sep 03, 2007 2:33 pm
Location: MaeKlong


Postby rayz » Tue Oct 09, 2007 3:21 pm

:D
rayz Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 830
Joined: Mon May 01, 2006 12:00 am
Location: SaMutPraKan


Postby ปังปอนด์VIOS(S) » Wed Oct 17, 2007 3:16 pm

ตอนนี้เค้ามีตัวโม ระบบ VVTI แล้วอ่ะครับ จะได้ผมคุ้มค่า และ ดีขึ้นอย่างไรครับผม
ปังปอนด์VIOS(S) Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1590
Joined: Fri Jul 20, 2007 10:48 pm
Location: อยู่ในใจ คือความแรง


Postby TAE-tae » Sat Oct 20, 2007 1:33 am

ปังปอนด์VIOS(S) wrote:ตอนนี้เค้ามีตัวโม ระบบ VVTI แล้วอ่ะครับ จะได้ผมคุ้มค่า และ ดีขึ้นอย่างไรครับผม


จริงๆมีมาหลายปีแล้วครับ แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ เพราะยังไงมันก็ปรับได้ไม่เท่าพวกเครื่อง VTEC ลองดูตามลิ้งค์ด้านล่างครับ:D

http://www.powerenterpriseusa.net/produ ... camcon.htm
TAE-tae Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 5
นักโพสไฟแรง # 5
 
Posts: 2824
Joined: Wed Apr 06, 2005 12:00 am
Location: รัตนาธิเบศร์


Postby v-sa » Thu Nov 01, 2007 7:47 pm

ให้ความรู้ดี จริง ๆ
v-sa Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 4
สมาชิกฯ ขั้นที่ 4
 
Posts: 351
Joined: Wed Nov 15, 2006 12:00 am
Location: ...ThaiLanD..


Next

Return to แหล่งความรู้ / Knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests