www.vios-club.com

 *** ไม่อนุญาต ให้ตั้งกระทู้ในห้องนี้ครับ ***

ข้อมูลด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษารถ วิธีการปรับแต่งรถ วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
*** ไม่อนุญาต ให้ตั้งกระทู้ในห้องนี้ครับ ***

Postby jiraw » Sat May 19, 2007 7:34 pm

อยากจะตั้งกระทู้อะไรที่เป็นแหล่งความรู้
ขอความกรุณาไปตั้งกระทู้ไว้ในห้อง Tip & Technic นะครับ
แล้วผมจะจับย้ายมาไว้ที่นี่เอง

ใครมาตั้งกระทู้ไว้ที่นี่โดยตรง
ผมจะลบทิ้งให้หมด โดยไม่มีการย้ายให้เด็ดขาด !!!


จึงเรียนมาเพื่อทราบ 8) 8)
jiraw Offline


User avatar
Administrator
Administrator
 
Posts: 3717
Joined: Tue Jun 07, 2005 12:00 am
Location:


Return to แหล่งความรู้ / Knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


cron