www.vios-club.com

 ใบขับขี่เป็นทรัพย์สินห้ามให้ตำรวจยึด

ข้อมูลด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษารถ วิธีการปรับแต่งรถ วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
Re: ใบขับขี่เป็นทรัพย์สินห้ามให้ตำรวจยึด

Postby note1392 » Wed Aug 25, 2010 1:35 am

ได้ความรู้
note1392 Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1850
Joined: Mon May 31, 2010 11:10 pm
Location: NAW


Postby truemanx » Mon Nov 22, 2010 5:07 pm

ได้ความรู้อีกละ
truemanx Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 1
Joined: Mon Oct 04, 2010 11:55 am


Postby kuricoach » Sat Dec 11, 2010 6:46 pm

ขอบคุณที่ให้ความรุค่ะ เอาไว้เถียงกับตำรวจ อิอิ
kuricoach Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 0
Joined: Sat Dec 11, 2010 6:05 pm


Postby ATOM2010 » Sun Dec 12, 2010 7:40 pm

มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย
สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ
ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าวเว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

มาตรา ๑๖๑ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจรผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวมีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน[/b]
ATOM2010 Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 8
Joined: Sun Dec 12, 2010 5:47 pm


Postby beatza » Thu Feb 24, 2011 8:59 pm

ขออนุญาตตอบหน่อยนะครับ

เพราะประเด็นนี้เห็นถกกันในพันทิพย์ว่าตกลงเป็นยังงัยเหมือนกันครับ

สรุปคือ ถ้าเราไม่ให้เขา เราผิดนะครับ และเขามีสิทธิเอาเราเข้าคุกได้ครับ ข้อหาไม่พกใบขับขี่ครับ

สมมติให้ดูแต่ไม่ให้เอาไป เขาก็สามารถแจ้งข้อหาไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันครับ

เขามีอำนาจขอตรวจและดูได้ตามกฎหมาย และถ้าเราไม่ให้เราผิดครับ

ปล.ความรู้นี้เป็นการเข้าไปถามจากอาจารย์สอนนิติศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์ครับ ไม่ได้เป็นการมาตอบมั่วๆครับ

ปล.2 : ทางที่ดีอย่าทำผิดกฎจราจรดีที่สุดครับ
beatza Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 0
Joined: Tue Feb 22, 2011 3:55 pm


Postby boomer » Thu Mar 31, 2011 2:06 pm

เห็นด้วยนะครับขับรถถูกกฎ..ช่วยลดอุบัติเหตุ
boomer Offline


User avatar
สมาชิก vip
สมาชิก vip
 
Posts: 13958
Joined: Fri Jan 04, 2008 2:26 pm
Location: Liverpool*** 4 เหล่าทัพ ZONE***


Postby wannachat » Tue Apr 05, 2011 11:56 am

ยึดชั่วคราวได้ ถาวรไม่ได้
wannachat Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
 
Posts: 136
Joined: Sat Aug 22, 2009 7:34 am
Location: NakhonSawan - Khonkaen


Postby iamk63 » Tue Apr 05, 2011 2:23 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีครับ
iamk63 Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 85
Joined: Sat Sep 06, 2008 9:24 pm


Postby babykung » Fri Apr 08, 2011 12:58 am

ลองอ่านดูดีๆนะครับ

ตามหลักแบบเข้าใจง่ายๆ ใบขับขี่เป็นทรัพย์สินของเรา แต่ตำรวจมีสิทธิ์ยึดได้ครับ ยึดแล้วต้องไปไว้ที่สน.ครับ และได้ไม่เกิน 8 ชม. (ลองอ่านที่ข้างหลังใบสั่งดูครับ ฟังหรืออ่านมาแล้วเข้าใจผิดโดนตำรวจเล่นงานแย่เลยนะครับ!!!)

ส่วนตามหลักทางทฤษฎีการยืดหยุ่น ถ้าห่างไกล ส น. ก็โต้แย้งกันไป ^_^ (อธิบายมากไม่ได้ เอาเป็นว่าตามน้ำไปดีกว่าครับ ลดราคาได้ก็ขอให้เขาลดครับ)

เป็นความรู้ให้เพื่อนๆชาววีออสครับ ผิดถูกยังไงก็อย่าถือสานะครับ
babykung Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 11
Joined: Mon Sep 04, 2006 12:00 am


Postby park_7n.bassist » Mon Jun 20, 2011 8:29 pm

ใช่ครับใบสั่งใหม่ๆ เขียนไว้ชัดเจนว่า ใช้แทนใบขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วันจนกว่าเจ้าของใบขับขี่ จะชำระค่าปรับที่ สน. ครับ
park_7n.bassist Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
 
Posts: 427
Joined: Mon Dec 28, 2009 4:21 pm


Postby Aon@Di » Wed Jul 13, 2011 8:40 pm

THX ครับ
Aon@Di Offline


User avatar
นายกฯ เทศมนตรี
นายกฯ เทศมนตรี
 
Posts: 6829
Joined: Wed Aug 20, 2008 11:12 am
Location: เรื้อน แอนเดอะแก๊งค์!!!~


Postby rungtiwa » Mon Oct 03, 2011 9:07 pm

มีสาระใส่สมองมากขึ้น ขอบคุงคัฟฟฟ
rungtiwa Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 762
Joined: Sat Sep 10, 2011 11:44 am
Location: UBON


Postby Kapaotungz » Wed Oct 19, 2011 11:29 am

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคับ แต่ถ้าจะนำไปใช้จิง คงยากอยู่นะเนี่ยะ --"
Kapaotungz Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 14
Joined: Mon Oct 10, 2011 6:08 pm


Postby komsunsupaka » Tue Nov 01, 2011 1:17 pm

ไม่เคยให้ใบขับขี่ตำรวจครับ จะให้ทำไมในเมื่อเราไม่ได้ทำไรผิด ก็โดนปล่อยผ่านตลอดเวลาเจอเรียกตรวจ
komsunsupaka Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 7
Joined: Sun Aug 22, 2010 8:20 pm


Postby cynthia » Mon Feb 27, 2012 5:41 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ^^
cynthia Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 1
Joined: Mon Feb 27, 2012 5:22 pm


PreviousNext

Return to แหล่งความรู้ / Knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests