www.vios-club.com

 ใบขับขี่เป็นทรัพย์สินห้ามให้ตำรวจยึด

ข้อมูลด้านเทคนิครวมถึงการบำรุงรักษารถ วิธีการปรับแต่งรถ วิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
ใบขับขี่เป็นทรัพย์สินห้ามให้ตำรวจยึด

Postby gspeed » Mon Nov 20, 2006 4:22 pm

>>>ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน ! (สำคัญมาก !!!)
>>>ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน
>>>ตำรวจไม่สามารถยึดได้มีประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่
>>>เมื่อเช้านี้ได้ฟังรายการ บันทึกสถานะการณ์ทางวิทยุแห่งประเทศไทย ตอน
>>>8.00 น. วันนี้มีการ
>>>สัมภาษณ์
>>> คุณจาตุรงค์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนครี
>>>เรื่องมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล มีตอนหนึ่ง
>>>ที่ท่านพูดว่า ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน ตำรวจไม่สามารถยึดได้
>>>ตำรวจออกใบสั่ง ให้ไปเสียค่าปรับ ถ้าหาก
>>>ยึดใบขับขี่ ถือเป็นการลักทรัพย์
>>>แต่ความเป็นจริงทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี้ เวลาตำรวจทางหลวง
>>>หรือตำรวจจราจร และแม้แต่ตำรวจสายตรวจ หรือตามด่านต่างๆ
>>>เวลาเรียกรถเพื่อตรวจ มักจะขอดู
>>>ใบขับขี่ และยึดเอาไป แล้วหาข้อหาให้
>>>บางทีก็ยึดแล้วเดินเข้าป้อมเพื่อให้คนขับรถเข้าไปเจรจาบางทีก็ยึดโดยไม่ให้ใบสั่งแต่บอกให้ไปเอาที่
>>>สถานี บางทีก็ยึดไปพร้อมออกใบสั่ง
>>>เพื่อให้ไปเสียค่าปรับประชาชนส่วนใหญ่งงวิธีการปฏิบัติของตำรวจ
>>>ต่อ
>>>ไปถ้าตำรวจจะยึดใบขับขี่ ต้องไม่ยอมให้ไป ถ้าตำรวจเอาไปจริงๆ
>>>ต้องแจ้งความข้อหาลักทรัพย์
>>>เวลาทำผิดกฏจราจร ตำรวจก็ให้ใบสั่งได้อยู่แล้ว
>>>และใบสั่งมีความสำคัญมาก ผู้รับต้องไปเสียค่าปรับ
>>>ถ้าไม่ไปทางราชการก็มีมาตรการที่จัดการอยู่แล้ว
>>>เช่นไม่ต่อทะเบียนตัดคะแนน เมื่อได้อ่าน และรู้เช่น
>>>นั้นแล้ว กรุณาส่งต่อ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียอารมณ์
>>>ในเวลาขับรถ เพื่อความปลอดภัย
gspeed Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#3
นักโพสไฟแรง#3
 
Posts: 1383
Joined: Thu Jan 26, 2006 12:00 am
Location: พระราม3,สุขสวัสดิ์,พระราม2 (ไม่เป็นที่)


Postby Aimmobile » Mon Nov 20, 2006 4:42 pm

จริงเหรอเนี่ย แต่ม่ายเคยโดนจับอะคับ :)
จะได้ระวังไว้ ขอบคุณครับ :-D
Aimmobile Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง # 4
นักโพสไฟแรง # 4
 
Posts: 1425
Joined: Mon Oct 16, 2006 12:00 am
Location: ราม2,บางปะกง


Postby narongsak » Mon Nov 20, 2006 4:45 pm

ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่ม :o
narongsak Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 752
Joined: Thu Jul 20, 2006 12:00 am
Location: สิงห์ - ปทุม


Postby wrkr2512 » Mon Nov 20, 2006 4:46 pm

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522

มาตรา 140 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย
..........สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา 157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ
..........ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
..........ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
..........ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าวเว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
..........การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
..........ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

กรณีอุทาหรณ์
...........พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง ตามมาตรา 140 วรรคสาม
...........สำหรับประเด็นตาม จขกท. เข้าใจว่าคงมีความเข้าใจผิด ในเรื่องของการสื่อสารและการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องครับ..

สรุป
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ได้ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคสาม
Last edited by wrkr2512 on Mon Nov 20, 2006 4:58 pm, edited 1 time in total.
wrkr2512 Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 63
Joined: Tue Dec 27, 2005 12:00 am


Postby NhumVIOS » Mon Nov 20, 2006 4:55 pm

ได้ความรู้เพิ่มอีกแย้ว อิอิ :-D
NhumVIOS Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
สมาชิกฯ ขั้นที่ 2
 
Posts: 102
Joined: Thu Sep 28, 2006 12:00 am
Location: Mahachai, Bangkok-noi


Postby n.pop » Mon Nov 20, 2006 5:02 pm

:eek:
n.pop Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
สมาชิกฯ ขั้นที่ 5
 
Posts: 491
Joined: Mon Jul 03, 2006 12:00 am


Postby v-v » Mon Nov 20, 2006 11:10 pm

ยึดหมายถึง ริบเอา คือไม่สามารถคืนได้ เช่นยึดทรัพย์ เอาไปเลยไม่คืน
ใช้กันผิดบ่อยจนนัก กม ก็มั่วมาออกรายการวิทยุให้คนอื่นเค้ามึนตามไปด้วย...
ตอนรายการนี้ออกก็เคยโทรไประหว่างรายการ แต่ไม่ได้ออกอากาศ...

ภาษาไทย หนอ ภาษาไทย...
v-v Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
 
Posts: 286
Joined: Tue Apr 05, 2005 12:00 am


Postby ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว » Tue Nov 21, 2006 10:43 am

ขอบคุงค่ะ แต่ถ้าทำผิดจิงก็ไม่เถียงหรอก เดี๋ยวโดนคดีหมันไส้ :-D
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 73
Joined: Mon Jan 09, 2006 12:00 am
Location: ย้ายมาอยู่เทพารักษ์แล้วจ้า...แต่ยังรักยุดยาเหมือนเดิมนะ


Postby KENG » Tue Nov 21, 2006 11:20 am

เป็นความรู้เพิ่ม
KENG Offline


User avatar
ส.อบต.คลับฯ
ส.อบต.คลับฯ
 
Posts: 3006
Joined: Tue Sep 20, 2005 12:00 am
Location: รามอินทรา


Postby raveeth » Tue Nov 21, 2006 11:29 am

หาความรู้แน่นๆ ก่อนมาโพสนะครับ ทำหัวหมอไป วิชาไม่แน่นแล้วจะล่มเอา
raveeth Offline


User avatar
นักโพสไฟแรง#1
นักโพสไฟแรง#1
 
Posts: 897
Joined: Wed Apr 20, 2005 12:00 am
Location: Bangkae, Bangkok


Postby b-o-y » Tue Nov 21, 2006 8:50 pm

raveeth wrote:หาความรู้แน่นๆ ก่อนมาโพสนะครับ ทำหัวหมอไป วิชาไม่แน่นแล้วจะล่มเอา


นั่นอ่ะดิ
b-o-y Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
 
Posts: 272
Joined: Sun Sep 11, 2005 12:00 am
Location: ตรัง - รังสิต


Postby nena » Tue Nov 21, 2006 8:53 pm

:( :( อย่าลองของนะจ๊ะเจอมากะตัวเลย แค่ไม่ใส่หมวกกันน๊อค ตำรวจขอใบขับขี่แต่ไม่ยอมให้เพราะรู้มาว่ามีสิทธิ์ไม่ให้ก็ได้ โดนไป 5 ข้อหาแนะ เพิ่มขึ้นมาเป็นสิวเลย กว่าจะเสร็จ5โมงเย็นแนะ โดนจับ 9 โมงเช้า จำครับพี่น้อง
nena Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 84
Joined: Thu Oct 05, 2006 12:00 am
Location: เมืองใหม่บางพลี


Postby Lampard08 » Wed Nov 22, 2006 3:15 pm

T_T เซ็งจิตโดนยึดไปตั้งเกือบเดือน เพิ่งได้คืนปรับ300 แต่ไม่เห็นออกใบแทนใบขับขี่ให้อะ
มีแต่ใบเสร็จ....
Lampard08 Offline

 


Postby หมูมู่ » Wed Nov 22, 2006 3:27 pm

อย่าบอกน่ะว่านี่เป็น Forward mail มาอิอิ

ที่เค้าบอก หมาย ถึง

ถ้า ตำรวจ ริบ ไปโดยไม่ออกใบสั่ง ( หรือใบแทน ให้ ครับ )
หมายถึงพวกที่ จะยึกยักขอ เงินใต้โต๊ะ ครับ มีสิทธิโดน ข้อหานี้ได้

แต่ถ้า ไป เล่นแง่ กับ ตำรวจดี ที่ จับโดย ให้ ใบสั่ง มา
ท่านจะโดนข้อหา ขัดขวางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ น๊าครับ
หมูมู่ Offline


User avatar
ประธานคลับ
ประธานคลับ
 
Posts: 2630
Joined: Fri Apr 01, 2005 12:00 am
Location: Vios Club # 001


Postby Take_it_Aoff » Thu Nov 23, 2006 11:52 am

ต้องระวังๆ........โปรดอ่านให้ดี ทำความเข้าใจให้ดีนะคับ
Take_it_Aoff Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
สมาชิกฯ ขั้นที่ 1
 
Posts: 25
Joined: Sun Sep 24, 2006 12:00 am
Location: เตาปูน


Next

Return to แหล่งความรู้ / Knowledge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest