www.vios-club.com

 



ถามราคาโช๊คหลังวีออส 06

ปัญหาการใช้รถ,เทคนิดต่างๆในการใช้รถ และตกแต่งรถ
ถามราคาโช๊คหลังวีออส 06

Postby nopsee » Thu Jun 29, 2017 9:17 am

พอดีเห็นโช๊คหลังข้างซ้ายมันมีน้ำมันออกมาแต่รถยังวิ่งปกติ เกิดจากอะไรครับซ่อมหรือเปลี่ยน เปลี่ยนกี่ข้างหรือต้องเปลี่ยนทั้งคู่ ราคาเท่าไหร่ครับโช๊คหลัง
nopsee Offline


User avatar
สมาชิกฯ ขั้นที่ 4
สมาชิกฯ ขั้นที่ 4
 
Posts: 310
Joined: Tue Apr 08, 2014 12:26 pm


Postby se278 » Wed Jul 05, 2017 1:42 pm

โช้ค(นอกจากใหม่จริงๆ)ควรเปลี่ยนเป็นคู่ครับ
ไม่งั้นเวลาลงหลุมหรือเจอถนนเป็นคลื่น รถท่านจะเซ
อันตรายมากครับ

ราคาจำไม่ได้ แต่ตัวละไม่ถึง 1 พันบาท
se278 Offline

สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
สมาชิกฯ ขั้นที่ 3
 
Posts: 255
Joined: Tue Apr 07, 2015 6:47 pm



Return to ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องรถ / Tip & Technics

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests